Fotografie

Bohoslužba kardinála Duky 2015

 

koncert sa odohrával v chráme božom v Prahe na nábreží rieky temža…