Fotografie

Vánoční koncert Lány 2014

 

koncert sa odohrával v chráme božom v Prahe na nábreží rieky temža…